The FSM Church of Poland begins operations!

Wanna get together to pillage something, or just to have a bowl of pasta? Schedule it with your fellow Pastafarians here.

Moderator: All Things Mods

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Tue Sep 16, 2008 11:07 am

Praise the Great Spaghetti Monster
I am happy to anounce that a full scale FSM church is now being organized in Poland! We intend to make it a state registered organization and are currently working on the legal side of it. In Poland to start a religious organization one must have at least 100 members and most likely we'll reach this quota. We are also working on a statute of the organization which is also required. For further info mail us at [email protected]

Ramen!

User avatar
Andrey Kurtenkov
Lumache Lieutenant
Posts: 597
Joined: Thu Feb 14, 2008 6:25 am
Location: Bulgaria
Contact:

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Andrey Kurtenkov » Wed Sep 17, 2008 8:31 am

:D
What beautiful news!
A big, warm, sunny, noodly and serdecznie congratulation to you all.
I am also trying to register Bulgarian Pastafarian Church according to Bulgarian Law of creeds, but unfortunately without any success for the present.
However, the successful activities of our Polish brothers and sisters will advance our sacred cause as well.
Good luck!
:fsm:
En mateno de hela ero, per la forĉo de espero, venas viglaj pastafaroj, vere fluganta gefratoj.
Ah, vi flugu, Nia Monstro! Vin observas milionoj serĉiantaj vermiĉeloj, per espero kaj per amo.
Kaj la bona pastafaro post la malfermita pordo, trovos la eternan vivon en pastafara paradizo!
Pastafarier aller Länder, vereinigt euch!
Българска пастафарианска църква (Bulgarian Pastafarian Church)
- за прослава на Макаронения Бог :worship: :fsm_float:

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Wed Sep 17, 2008 11:10 am

Thanks! Good luck to You as well! It is good to know that His Noodly Appendage had touched Europe as well! BTW if You want to exchange expierience or give some advice, mail me at [email protected]

Father Murud
Ziti Zealot
Posts: 12
Joined: Tue Sep 16, 2008 3:00 am
Location: How should I know?

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Father Murud » Wed Sep 17, 2008 2:06 pm

This is absolutely fantastic. I love it.

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Wed Sep 17, 2008 3:19 pm

Soon there will be more Pastafarians then Scientologists! Cool!

User avatar
Edd
Stripmeister
Posts: 2241
Joined: Mon Jun 09, 2008 11:02 pm
Location: Texas
Contact:

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Edd » Wed Sep 17, 2008 3:43 pm

Gaz, keep us all informed of your progress, please. It might be easier to be recognized as a legitimate institution elsewhere if we can claim affiliation with yours in Poland!
"Oook." - The Librarian

Visit the new and improved Agnoistrology.com!

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Wed Sep 17, 2008 4:40 pm

Alright! When I come up to anything worth mentioning, I'll post it over here. PS I would be glad if any Pastafarian Church authority makes contact with me, because it is one of the formal requirements for registration. If there is an official FSM organization in the US, I'll need a confirmation that the Polish church is a part of it.

User avatar
Zankou 2.0
Purveyor of Triviality
Posts: 9297
Joined: Thu Jun 21, 2007 6:14 pm
Location: Ontario, Canada
Contact:

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Zankou 2.0 » Wed Sep 17, 2008 4:43 pm

Gaz wrote:Alright! When I come up to anything worth mentioning, I'll post it over here. PS I would be glad if any Pastafarian Church authority makes contact with me, because it is one of the formal requirements for registration. If there is an official FSM organization in the US, I'll need a confirmation that the Polish church is a part of it.

Email bobby.
--Zankou II

The thin line between genius and insanity is less of a border than a union.

"Science can purify religion from error and superstition; religion can purify science from idolatry and false absolutes. Each can draw the other into a wider world, a world in which both can flourish."
--Pope John Paul II


Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.
-Albert Einstein

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Wed Sep 17, 2008 6:35 pm

Already did, I am now waiting for a reply...

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Fri Sep 19, 2008 6:37 am

Alright, the operation is going pretty smoothly. We have contacted a lawyer specialist to help us with the statute, and he sent us some very helpful samples of how a statute should look like. Also we have made contact with the largest polish rationalist/atheist website www.racjonalista.pl They have promised to help us as well, and soon we might launch our own website and forum. If we do so, I'll post a link over here. The only displeasing fact is that Bobby haven't replied to my messages yet. Show must go on, Brothers!

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Fri Oct 03, 2008 8:47 am

Awright! We've got our own message board! It is placed at www.timecatching.com so if You have questions, or suggestions You might post them over there.
PS the board is mostly in polish, but I believe we won't have any problems in answering or even translating parts of the text.

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Sun Jan 11, 2009 4:09 pm

All hail FSM! I've just finished the Polish Church Of The Flying Spaghetti Monster's statute!
I'll post it down as it is right now, in polish. It's quite hard to translate it into english as it contains a lot of lawyer gibberish, but if You would like me to translate certain parts of it or to be explained how does it work, ask me here.


Projekt Statutu
Polskiego Kościoła
Latającego Potwora Spaghetti


[preambuła]


Rozdział I
Przepisy ogólne

Art 1 Nazwa kościoła brzmi: Polski Kościół Latającego Potwora Spaghetti, zwany dalej Kościołem Pastafariańskim.

Art 2 Terenem działania Kościoła Pastafariańskiego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Art 3 Siedzibą Kościoła Pastafariańskiego jest [ustali się to]

Art 4 Kościół Pastafariański jest wspólnotą finansowo i organizacyjnie niezależną od innych związków wyznaniowych. Kościół Pastafariański utrzymuje ideologiczną wspólnotę z innymi wspólnotami czczącymi Latającego Potwora Spaghetti na całym świecie.

Art 5 Kościół Pastafariański posiada osobowość prawną.

Art 6 Organami Kościoła Pastafariańskiego jako osoby prawnej są: Makaronowy Sabat, Rada Makaronowa i Makaronowy Biskup. (nazwy póki co robocze).

Rozdział II
Cele działalności i sposoby realizacji

Art 7.1 Celem działalności Kościoła Pastafariańskiego jest szerzenie wiary w Latającego Potwora Spaghetti, wcielanie w życie Jego nauki zawartej w Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie a także przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu poprzez dbanie o wzrost liczby piratów morskich. Kościół Pastafariański udziela również sakramentów przewidzianych w niniejszym Statucie.

2 Kościół Pastafariański działa także na rzecz poprawy ogólnych stosunków międzyludzkich poprzez pomoc duchową i materialną dla najuboższych.

Art 8 Dla realizacji celów statutowych Kościół Pastafariański
1)Organizuje nabożeństwa i modlitwy do Latającego Potwora Spaghetti. Formę nabożeństw i modlitw określi osobna uchwała.
2)Prowadzi indywidualne i zbiorowe nauczanie doktryny pastafariańskiej
3)Organizuje imprezy o treści religijnej ku chwale Latającego Potwora Spaghetti
4)Współpracuje z innymi organizacjami i związkami wyznaniowymi w kraju i za granicą jeżeli te zapewniają wzajemność
5)Posiada odpowiedni majątek
6)W razie potrzeby współpracuje z organami władzy państwowejRozdział III
Członkowie Kościoła

Art 9 W skład Kościoła Pastafariańskiego wchodzą jego zarejestrowani członkowie, zwani dalej pastafarianami.

Art 10.1 Członkiem Kościoła może zostać każda osoba, która dobrowolnie zaakceptowała doktrynę Kościoła i złożyła pisemne oświadczenie na ręce Makaronowego Biskupa, a także która spożyła rytualne Spaghetti w obecności przynajmniej dwóch pastafarian.

2 W wypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do przystąpienia wymagany jest podpis prawnych opiekunów tej osoby na oświadczeniu zgłoszeniowym.

3 Zabronione są jakiekolwiek formy nacisku na osobę w celu przymuszenia jej do przystąpienia do Kościoła Pastafariańskiego. Dotyczy to zwłaszcza opiekunów osób o niepełnej zdolności do czynności prawnych. Decyzja o przystąpieniu winna być świadomym oświadczeniem woli zainteresowanego.

Art 11 Kościół Pastafariański zapewnia kobietom i mężczyznom równy dostęp do urzędów i godności kościelnych.

Art 12 Członkostwo w Kościele Pastafarańskim ustaje w razie:
1)śmierci
2)oświadczeniu o wystąpieniu złożonym na ręce Makaronowego Biskupa
3)dyscyplinarnym usunięciu z Kościoła

Art 13.1 Możliwa jest przynależność pastafarianina do innego związku wyznaniowego o ile ten nie stoi w rażącej sprzeczności ideologicznej z doktryną Kościoła Pastafariańskiego.

2 O tym, czy sprzeczność z doktryną pastafariańską jest rażąca, decyduje Makaronowa Rada. Decyzja Rady ma charakter prawotwórczy.

Art 14 Pastafarianie mają obowiązek życia zgodnie z zasadami doktryny pastafariańskiej, a także wspierania Kościoła Pastafariańskiego modlitwą, uczynkiem i ofiarą, o ile nie będą one sprzeczne z Ośmioma Naprawdę Wolałbym Byś Nie.

Art 15 Pastafarianin ma prawo:
1)Do uczestnictwa w nabożeństwach, modlitwach i imprezach organizowanych przez Kościół Pastafariański
2)Do wybierania do urzędów kościelnych o ile ukończył 15 lat
3)Do bycia wybieranym do władz Kościoła Pastafariańskiego o ile ukończył 17 lat
4)Do uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Kościoła
5)Do krytyki władz kościelnych o ile ta krytyka nie narusza dóbr osobistych tych władz
6)Do swobodnej i samodzielnej interpretacji doktryny pastafariańskiej o ile interpretacja ta nie jest rażąco sprzeczna z literą Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie.
7)Do samodzielnego myślenia wolnego od szkodliwych wpływów
8)Do udziału w Makaronowym Sabacie
9)Do składania petycji i wniosków na ręce Makaronowej Rady i Makaronowego Biskupa poza czasem obrad Makaronowego Sabatu
10)Do głoszenia wiary w Latającego Potwora Spaghetti
11)Do udzielania pastafariańskich sakramentów
12)Do innych samodzielnych działań dążących do realizacji celów statutowych i poprawy funkcjonowania Kościoła Pastafariańskiego o ile te nie stoją w sprzeczności z literą i duchem Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie, uchwałami Makaronowego Sabatu i niniejszym Statutem.

Art 16 Pastafarianin może udzielać sakramentów sobie samemu jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Rozdział IV
Organy Polskiego Kościoła
Latającego Potwora Spaghetti


Art 17 Organami Kościoła Pastafariańskiego są: Makaronowy Sabat, Makaronowa Rada i Makaronowy Biskup.

Art 17 Makaronowy Sabat to zebranie wszystkich zarejestrowanych pastafarian, którzy ukończyli lat 15, członków Makaronowej Rady i Makaronowego Biskupa. .

Art 18 Do kompetencji Makaronowego Sabatu należy:
1)Wybór członków Makaronowej Rady i Makaronowego Biskupa
2)Dokonywanie zmian w Statucie Kościoła Pastafariańskiego
3)Rozpatrywanie odwołań od decyzji Makaronowej Rady
4)Przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Kościoła Pastafariańskiego przedłożonego przez Makaronowego Biskupa.
5)Złożenie z urzędu Makaronowego Biskupa, lub członka Makaronowej Rady
6)Rozwiązanie Kościoła Pastafariańskiego
7)Inne przewidziane statutem, lub wywołane okolicznościami sprawy

Art 19 Makaronowy Sabat zbiera się corocznie dnia 19 września w Święto Pirata i w razie potrzeby na wniosek grupy co najmniej 15 pastafarian, lub Makaronowego Biskupa po zasięgnięciu opinii Makaronowej Rady.

Art 20.1 Makaronowy Sabat podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i głosujących pastafarian w głosowaniu tajnym o ile statut nie stanowi inaczej.

2 Makaronowy Sabat jest ważny gdy liczba obecnych jest większa lub równa jednej czwartej ogółu pastafarian którzy ukończyli lat 15. Przez obecność rozumie się również uczestnictwo w obradach i w głosowaniu za pomocą teleinformatycznych środków komunikacji.

3 O zwołaniu Makaronowego Sabatu Makaronowy Biskup, a w wypadku jego braku Makaronowa Rada powiadamia pastafarian poprzez stosowne ogłoszenie, lub w inny adekwatny do sytuacji sposób na trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad podając w miarę możliwości ogólny porządek obrad.

Art 21 Obradom przewodzi Makaronowy Biskup, a w wypadku jego braku najstarszy wiekiem członek Makaronowej Rady.

Art 22 Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje każdemu uprawnionemu obecnemu na Makaronowym Sabacie Wnioski odnośnie zmiany statutu i odwołania członka Rady lub Makaronowego Biskupa powinny być składane po zasięgnięciu opinii Makaronowej Rady, a gdy wniosek bezpośrednio jej dotyczy- na ręce Makaronowego Biskupa.

Art 23 Makaronowa Rada składa się z trzech członków wybieranych na pięcioletnią kadencję spośród ogółu uprawnionych pastafarian.

Art 24 Do kompetencji Makaronowej Rady należy:

1)Zatwierdzanie wyboru makaronowego biskupa
2)Występowanie z wnioskiem o zmianę statutu Kościoła Pastafariańskiego
3)Występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Kościoła Pastafariańskiego
4)Dokonywanie wykładni postanowień statutu
5)Rozstrzyganie o zgodności doktryny Kościoła Pastafariańskiego i innego Kościoła w przypadku osób należących do związku wyznaniowego niebędącego Kościołem Pastafariańskiem i deklarującym chęć do przystąpienia. Decyzje te mają charakter indywidualny.
6)Upominanie Makaronowego Biskupa w wypadku gdy jego działania są rażąco sprzeczne z doktryną i nauką pastafariańską, lub w wypadku jego rażącej niekompetencji
7)Po trzykrotnym bezskutecznym upomnieniu prawo do zwołania nadzwyczajnego Makaronowego Sabatu i przedstawienie wniosku o złożenie Makaronowego Biskupa z urzędu
8)Czuwanie nad ogólnym stanem i kierunkami rozwoju Kościoła Pastafariańskiego i kierowanie dezyderatów i wniosków do Makaronowego Biskupa .
9)Wydawanie uchwał w sprawach bieżącego prowadzenia Kościoła Pastafariańskiego pomiędzy obradami Makaronowego Sabatu. Uchwały te muszą zostać zatwierdzone przez Makaronowego Biskupa w przeciągu 14 dni od wydania pod rygorem nieważności. Uchwały te podlegają ponownemu zatwierdzeniu przez Makaronowy Sabat w zwykłym trybie uchwałodawczym Zmiana uchwały Rady przez Sabat jest dopuszczalna. Uchwały nie zatwierdzone tracą moc.
10) Inne sprawy przewidziane statutem.

Art 25 Zwykłe zebrania rady odbywają się dziewiętnastego dnia każdego miesiąca. Za zebranie uważa się także jednoczesne, wzajemne porozumienie się członków Rady za pomocą teleinformatycznych środków komunikacji, o ile każdy członek Rady takie urządzenia posiada.

Art 26 Ze względu na dobro Kościoła Pastafariańskiego Rada może być zebrana w każdym czasie na wniosek Makaronowego Biskupa.


Art 27 Makaronowy Biskup reprezentuje Kościół Pastafariański na zewnątrz, zarządza ruchomym i nieruchomym majątkiem Kościoła, przewodniczy Makaronowemu Sabatowi, ma prawo uczestnictwa w obradach Makaronowej Rady z głosem doradczym,a także zatwierdza uchwały Rady Makaronowej.

Art 28 Makaronowy Biskup ma prawo składać zapytania i wnioski na ręce Rady Makaronowej. Ma on również prawo przedkładać projekty uchwał przewidzianych w art 24 pkt 9. W wypadku przegłosowania takiej uchwały przez Radę, nie wymaga ona zatwierdzenia przez Makaronowego Biskupa.

Art 29 Makaronowego Biskupa powołuje na czteroletnią kadencję Makaronowy Sabat.

Art 30 Makaronowym Biskupem może zostać osoba która:

1)Zbierze 20 podpisów pod wnioskiem o jego kandydaturę
2)Ma ukończone 18 lat
3)Posiada nieskazitelną postawę moralną, a także znajomość doktryny Pastafariańskiej
4)Posiada wiedzę i umiejętności niezbędną do administrowania mieniem Kościoła

Art 31.1 Obejmując urząd, Makaronowy Biskup składa przed Makaronowym Sabatem oświadczenie następującej treści: „Obejmując z woli Latającego Potwora Spaghetti i Ludu Pastafariańskiego urząd Makaronowego Biskupa Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti uroczyście przyrzekam stać na straży Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie i wykonywać sumiennie swoje obowiązki, a wola Najdoskonalszego Węglowodana i pomyślność Pastafarian będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż LPS.

2 Odmowa złożenia przyrzeczenia jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu.


Art 32 Makaronowy Biskup traci urząd przed upływem kadencji gdy:

1)Wystąpił z Kościoła Pastafariańskiego
2)Zrzekł się urzędu poprzez pisemne oświadczenie złożone na ręce Makaronowej Rady
3)Zmarł
4)Został złożony z urzędu decyzją Makaronowego Sabatu.


Art 33.1 W wypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w artykule poprzedzającym, Rada Makaronowa wybiera spośród siebie w drodze konsensusu, lub losowania w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okoliczności Tymczasowego Makaronowego Biskupa i funkcjonuje nadal w niepełnym składzie. W wypadku zbiegu upływu kadencji Rady i utraty urzędu przez Makaronowego Biskupa, jej kadencja podlega przedłużeniu do czasu zaprzysiężenia nowego Makaronowego Biskupa.

2 Tymczasowy Makaronowy Biskup zwołuje w trybie nadzwyczajnym wybory nowego Makaronowego Biskupa w terminie 30 dni od daty zaprzysiężenia.

3 Tymczasowy Makaronowy Biskup z chwilą zaprzysiężenia zyskuje kompetencje Makaronowego Biskupa i traci kompetencje członka Rady Makaronowej. Nie może on jednak dokonywać rozporządzeń majątkiem Kościoła Pastafariańskiego przekraczających czynności zwykłego zarządu.

Art 34 Obejmując urząd, Tymczasowy Makaronowy Biskup składa przed Radą Makaronową oświadczenie następującej treści: „Obejmując z woli Latającego Potwora Spaghetti urząd Tymczasowego Makaronowego Biskupa Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti uroczyście przyrzekam stać na straży Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie i wykonywać sumiennie swoje obowiązki, a wola Najdoskonalszego Węglowodana i pomyślność Pastafarian będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż LPS.

Art 35 Z chwilą zaprzysiężenia nowego Makaronowego Biskupa, Tymczasowy Makaronowy Biskup składa swój urząd na ręce Makaronowego Sabatu i na powrót staje się członkiem Rady Makaronowej, chyba że jej kadencja już się zakończyła.

Art 36 Na wniosek Rady lub Sabatu, Tymczasowy Makaronowy Biskup zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 5 dniowym od daty otrzymania wniosku.

Rozdział V
Majątek i finanse Kościoła Pastafariańskiego

Art 37 Źródłem finansowania Kościoła Pastafariańskiego są:

1)Składki wiernych Pastafarian w wysokości ustalanej przez Makaronowy Sabat
2)Ofiary pieniężne i w naturze
3)Darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne
4)Dochody z imprez i zbiórek publicznych
5)Subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych

Art 38 Kościół Pastafariański reprezentuje Makaronowy Biskup. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Kościoła Pastafariańskiego wymagana jest zgoda Makaronowej Rady.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


Art 39.1 Zmiany statutu Kościoła Pastafariańskiego dokonuje Makaronowy Sabat większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących, przy czym liczba obecnych nie może być niższa niż czterdziestu uprawnionych.

2 Praw do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie przysługuje Makaronowemu Biskupowi, Makaronowej Radzie i grupie co najmniej 30 pastafarian.

Art 40.1 Rozwiązanie Kościoła Pastafariańskiego następuje jednomyślną uchwałą Makaronowego Sabatu przy obecności co najmniej osiemdziesięciu pięciu uprawnionych.

2 Likwidatorem Kościoła Pastafariańskiego jest Makaronowy Biskup chyba, że ustawa lub uchwała Makaronowego Sabatu stanowi inaczej.

3 O przeznaczeniu majątku Kościoła Pastafariańskiego decyduje w uchwale o jego rozwiązaniu Makaronowy Sabat. W przypadku braku takiej uchwały, majątek Kościoła Pastafariańskiego przechodzi na własność Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.


Kraków
11. I. 2009

User avatar
Platypus Enthusiast
Tortellini Third Mate
Posts: 342
Joined: Wed Nov 07, 2007 12:21 am
Location: New Jersey: The Spaghetti State
Contact:

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Platypus Enthusiast » Thu Jan 29, 2009 12:24 am

I had a friend try to teach me Polish a while back, but the only thing I can read is the date and the pictures of the FSM. Looks impressive though.
Check out an official Pastafarian holy book, the Loose Canon: http://loose-canon.fsm-consortium.com/the-loose-canon/

"With Him, All Things are Pasta-Bowl."
-ProvHerbs 3:35

Gaz
Ziti Zealot
Posts: 11
Joined: Tue Sep 16, 2008 10:48 am

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Gaz » Thu Jan 29, 2009 7:16 am

As I said, it is all lawyertalk so You probably would not make much of it even if You were born in Poland^^

User avatar
Platypus Enthusiast
Tortellini Third Mate
Posts: 342
Joined: Wed Nov 07, 2007 12:21 am
Location: New Jersey: The Spaghetti State
Contact:

Re: The FSM Church of Poland begins operations!

Postby Platypus Enthusiast » Thu Jan 29, 2009 6:39 pm

lol, I see. Well good luck. It's cool to see someone so dedicated.
Check out an official Pastafarian holy book, the Loose Canon: http://loose-canon.fsm-consortium.com/the-loose-canon/

"With Him, All Things are Pasta-Bowl."
-ProvHerbs 3:35


Return to “FSM Gatherings”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests