Svenska Pastafariter!

Home for all languages OTHER than plain old English (all varieties)

Moderator: Other Stuff Mods

User avatar
Bug
Bucatini Buccanneer
Posts: 288
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:33 pm
Location: City of the burning goat
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Bug » Wed Jul 27, 2011 12:43 pm

The word "Rat" as you say, is related to the Swedish "Råd".

Rathause, for example (Courthouse) is in Swedish Rådhus.

As many kids I got the choice between French or German in school and chose German. Most of its gone by now, but some fragments seems to remain. It helps when you are an amateur etymologist.
Error: Clever pun and random quote not found

User avatar
DavidH
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4080
Joined: Mon Jun 02, 2008 12:23 pm
Location: Shropshire, Western England

Re: Svenska Pastafariter!

Postby DavidH » Wed Jul 27, 2011 1:28 pm

Are you also into etymology? :love: :love: :love:

User avatar
Bug
Bucatini Buccanneer
Posts: 288
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:33 pm
Location: City of the burning goat
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Bug » Thu Jul 28, 2011 3:52 am

Well, just in the sense that I like words and like knowing how they connect with each other. I always bore my English friends with teaching them the Swedish equivalent of their English words and pointing out the similarities.
Error: Clever pun and random quote not found

User avatar
DavidH
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4080
Joined: Mon Jun 02, 2008 12:23 pm
Location: Shropshire, Western England

Re: Svenska Pastafariter!

Postby DavidH » Thu Jul 28, 2011 3:56 am

Comrade! :welcome: If you would care to bore our fellow Pastafarians here with your insights, I wouldn't feel so all alone.

User avatar
Bug
Bucatini Buccanneer
Posts: 288
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:33 pm
Location: City of the burning goat
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Bug » Thu Jul 28, 2011 4:06 am

:lol: I'll take my chances and make sure that every thread from now on is derailed into an etymological discussion.

Edit: A thing I've always felt like pointing out to someone living in England/UK is that you seem to have lots of town names that end with "By". "By" means village in Swedish and is the end of lots of town names here as well. I suspect the vikings are guilty.
Error: Clever pun and random quote not found

User avatar
DavidH
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4080
Joined: Mon Jun 02, 2008 12:23 pm
Location: Shropshire, Western England

Re: Svenska Pastafariter!

Postby DavidH » Thu Jul 28, 2011 4:37 am

^ Correct! And they are almost all in the areas settled by "Vikings" in C9 and C10. That is, the East Midlands (Danes) and some Northwestern areas (Norwegians).
Vast numbers of basic English words also come in through Old Norse - they, egg, sky, plough .... and most importantly: bug!

http://www.archaeology.wyjs.org.uk/VikingWeb/Placename.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Old_Norse_origin
Be careful of that word-list, though: there's a few real crap mistakes in there.

User avatar
Bug
Bucatini Buccanneer
Posts: 288
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:33 pm
Location: City of the burning goat
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Bug » Thu Jul 28, 2011 5:16 am

Thats very interesting. Some words are hard to find in modern Swedish, but some are there but have just changed meaning a bit.

Like "Kurra" (howl) now means the sound pidgeons do. But we still say that our stomachs "kurrar" when we are hungry and you say "Growl" about that, so the old word is hinted in its translated meaning. And "Blunder" is a word for making an error, while "Blunda" now is "Shutting ones yes".

In regards to religion, I've always found it telling that the English word for Hell is obviously derived from the Norse Goddess of the underworld, Hel. And as someone showed, I don't know if it was on this site or another one, if you set sail from a point in Sweden and go straight south you'll get to the Polish peninsula Hel, a cold and foggy place... The Swedish word for Hell is "Helvete". I'm not sure were the extra syllable comes in.
Error: Clever pun and random quote not found

User avatar
DavidH
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4080
Joined: Mon Jun 02, 2008 12:23 pm
Location: Shropshire, Western England

Re: Svenska Pastafariter!

Postby DavidH » Thu Jul 28, 2011 7:17 am

Helvetica is the Latin for 'Swiss'. There's a hellish place, if ever I saw one.
Indeed, words slowly but surely change their meanings over time. It's called 'semantic drift' and is one of the three big factors which cause languages to change, along with grammatical alteration and soundshifting.
I'll bore 'em to death, just wait and see.

User avatar
Nef Yoo BlackBeard
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4394
Joined: Thu Jan 29, 2009 10:45 pm
Location: off me leesh
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Nef Yoo BlackBeard » Fri Jul 29, 2011 7:29 am

Orky borky borky

ye vykings got pink frillee nickers an drunk shandy
cabin boy fir hyer. jyint hat no hextra charj.

User avatar
DavidH
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4080
Joined: Mon Jun 02, 2008 12:23 pm
Location: Shropshire, Western England

Re: Svenska Pastafariter!

Postby DavidH » Fri Jul 29, 2011 7:35 am

And they barbecued little kids, so watch it. Mind, a Viking would have to be pretty hungry to eat you. :moon:

User avatar
Bug
Bucatini Buccanneer
Posts: 288
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:33 pm
Location: City of the burning goat
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Bug » Fri Jul 29, 2011 2:56 pm

Låt oss prata svenska här igen. Det är trots allt vårt modersmål.

Fin, fantastisk svenska. Har ni några intressanta anekdoter från mellanmjölkens land? Hänt något roligt?
Error: Clever pun and random quote not found

User avatar
gronank
Vermicelli Vizier
Posts: 1187
Joined: Sun Nov 28, 2010 7:02 pm
Location: Göteborg, Sweden

Re: Svenska Pastafariter!

Postby gronank » Sat Jul 30, 2011 9:44 am

Man samlar på sig anekdoter från alla möjliga situationer, som passar in i samtal om väldigt specifika ämnen. Däremot är det väldigt svårt att hosta upp en allmän anekdot att berätta.

Om jag nu måste komma med något kan jag berätta om det kandidatprojekt jag gjorde i våras. Jag läser på Chalmers och valde läsa min kandidat på institutionen för Automation och Mekatronik, kanske lite av ett nedköp när man läser Teknisk Fysik med det kompenserades helt och fullt av ämnet för projektet. Ämnet var att automatisera ett bordshockey spel.
Image

Tanken var att om man kunde göra så att en dator kunde styra ett bordshockey spel genom en uppsättning instruktioner så kan låta program som körs på den datorn styra spelet. Då skulle man kunna ha tävlingar, inte vem som är bäst att spela bordshockey spel, utan vem som är bäst på att skriva bordshockeyspelaralgoritm (apropå långa ord).

När vi började projektet var det tanken att all styrning skulle vara färdigt sedan innan, vi skulle bara koncentrera oss på att skriva instruktionerna och koppla ihop program. Det visade sig dock ganska snart att detetktionen var bristfällig. Med detektion menas datorns förmåga att se vad det är som försiggår på planen, vilket resulterade i att vi fick installera massor av nya sensorer. Tidigare hade all detektion gjorts med hjälp utav en kamera. Kameran i sig var jättebra, problemet var bildbehandlingen: För att veta var pucken var och alla de 12 spelarnas position och rotation krävdes att 25 punkter lokaliserades i bilden, en för pucken och två vardera för de 12 spelarna. Med tanke med att den algoritm som användes var designad för ansiktsigenkänning var det hela en smula
långsamt.

Saken blev inte bättre av att all denna beräkning gjordes i en ensam tråd. Vi bytte algoritm och multitrådade men det hjälpte inte så i slutändan beslutade vi oss för att använda oss av lägesgivare för att läsa av spelarnas läge. För att mäta rotation fästs en liten dosa på stavarna som styr varje spelare med en liten potentiometer inuti sig, när stavarna vrids ändras spänningen som kommer ut ur dosan och denna spänning kan mätas. Hur ut och indragen staven är mäts av en liknande dosa, denna gång med en vajer upprullad inuti sig. Vajern fästs vid staven och när staven förs in dras vajern ut och spänningen som kommer ut ur dosan förändras.

Nedan visas en bild över hur hockeyspelet såg ut när vi lämnade det. Planen är svart för att öka puckens kontrast mot planen. På sidorna syns ställningar för de vagnar som för styrstavarna. I dessa vagnar sitter en DC-motor som driver spelarnas rotation och i botten av ställningarna sitter andra DC-motorer som driver vagnarna fram och tillbaka.
Image
Det var min anekdot, en smula teknisk kanske men det var vad jag hade att erbjuda och jag kan visa den som är intresserad rapporten från arbetet.
Disclaimer: Anything I say on topics of Politics, Economics, Pychology, History, really anything not concerned with the natural sciences and mathematics and especially topics concerning human behavior and/or thoughts, that is not associated with a proper reference is pure speculation on my part.

User avatar
Bug
Bucatini Buccanneer
Posts: 288
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:33 pm
Location: City of the burning goat
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Bug » Sat Jul 30, 2011 11:45 am

Haha. Jag förstod ingenting för jag är fullständigt oteknisk men det var rolig i alla fall. Tack ankan.

Själv ska jag ta mig en kopp kaffe och ägna mig åt vad jag gör bäst - slösurfa. När jag gjort min efterlängtade kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap kan jag återkomma med en anekdot om den. Min planering såhär långt innebär att jag ska titta igenom en säsong av det högkvalitativa programmet Expedition: Robinson och leta upp de konflikter som finns i programmet. Sedan ska jag skriva om på vilket sätt medieringen av konflikterna återspeglar könsroller och vissa normativa aspekter, dvs om det finns några förutbestämda normer som medieringen av konflikterna mellan deltagarna uppvisar. Med mediering menas klippandet och klistrandet, alltså inte den ursprungliga konflikten utan representationen av den.
Error: Clever pun and random quote not found

User avatar
gronank
Vermicelli Vizier
Posts: 1187
Joined: Sun Nov 28, 2010 7:02 pm
Location: Göteborg, Sweden

Re: Svenska Pastafariter!

Postby gronank » Sat Jul 30, 2011 12:12 pm

Vore det inte lättare att bara ringa produktionsbolaget och fråga hur det var de tänkte?

Ursäkta mig, jag har lovat mig själv att inte använda ordet "bara" när jag frågar om andras arbeten.
Image
Disclaimer: Anything I say on topics of Politics, Economics, Pychology, History, really anything not concerned with the natural sciences and mathematics and especially topics concerning human behavior and/or thoughts, that is not associated with a proper reference is pure speculation on my part.

User avatar
Bug
Bucatini Buccanneer
Posts: 288
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:33 pm
Location: City of the burning goat
Contact:

Re: Svenska Pastafariter!

Postby Bug » Sat Jul 30, 2011 12:35 pm

Det du talar om är en helt annan sorts studie, som haft ett annat syfte och ett annat resultat. Hade velat göra en produktionsstudie hade jag gjort det. Det hade varit en helt annan grej. Samma sak om jag hade gjort en receptionsstudie, det hade blivit en annan grej. Men nu är det framställningen av konflikterna jag är intresserad av. Vad produktionsbolaget själva tänkte är inte relevant, eftersom fokus ligger på de dolda normerande aspekterna. Vad som är viktigt är alltså inte vad de tänkte, utan vad de faktiskt gjorde.

För övrigt tror jag inte att produktionsbolaget, ifall jag skulle ringa upp dem, skulle säga "I den här scenen ville vi framhålla att kvinnor är sämre än män på att använda verktyg" eller "När vi klippte här ville vi få fram hur maktförhållandet mellan de här två männen är baserat på kampen om sexuell dominans". Jag tror de skulle säga: "Här bråkade de asmycket och vi försökte få fram så mycket av det utifrån 50 timmars material som ska klippas ner till 30 min". Humanistisk forskning måste baseras på observation, men till skillnad från en fysiker arbetar vi inte med saker som är absoluta utan med människor. Hade jag baserat min forskning enbart på vad produktionsbolaget själva säger om sitt program så hade all objektivitet åkt ut genom fönstret.

Håller med om serien. Jag har svårt att uppskatta fysikers arbete ibland, det verkar så monotont och kallt, men jag tror fysiker har ännu svårare att förstå hur humanister jobbar :haha:
Error: Clever pun and random quote not found


Return to “Languages Other than English”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests