Page 1 of 1

Erkende eredienst in België

Posted: Mon Aug 18, 2008 3:16 pm
by Cpt Celle
Gevonden op de site van justitie (justitie A-Z, eredienst)

Opdat een eredienst door de Belgische staat wordt erkend, moet hij beantwoorden aan een aantal criteria, meer bepaald de volgende:

een betrekkelijk groot aantal aanhangers groeperen (verschillende tienduizenden);
op die manier gestructureerd zijn dat een representatief orgaan de contacten onderhoudt met de burgerlijke autoriteiten;
in het land sinds geruime tijd opgericht zijn (meerdere decennia);
een sociaal nut hebben.
De vraag tot wettelijke erkenning moet ingediend worden door één of meerdere vertegenwoordigers van de eredienst in kwestie. Vervolgens wordt deze onderzocht door de overheid.

De erkenning van de eredienst gebeurt via wettelijke weg. Zij wordt gevolgd door de erkenning (via koninklijk besluit) van de lokale gemeenschappen die bevoegd zijn over de erediensten.Volgens mij zijn we nog niet aan de nief patatten. Ramen.

Re: Erkende eredienst in België

Posted: Sun Sep 28, 2008 9:21 am
by 3lke
nog een paar decennia te gaan... :(

Re: Erkende eredienst in België

Posted: Mon Sep 29, 2008 11:22 am
by Cpt Celle
just keep the faith. Ramen. :fsm_yarr: